Szilveszter.hu

NAP

ÓRA

PERC

MP

A szilveszterig

hátra

lévő

idő

Belföldi szállások Külföldi szállások ProgramokKépeslapküldés

Szilveszter Rómában

Szilveszter Rómában


Töltse a szilveszter Rómában. Utazás: busszal, a Déli pályaudvarról, 6 éjszaka szállás reggelivel és vacsorával, magyar nyelvű idegenvezetővel : a híres kö­zép­ko­ri híd (Ponte Vecchio), a főtér a pom­pás kö­zép­ko­ri vá­ros­há­zá­val (Palazzo Vecchio), Szent Péter-szé­kes­egy­ház, Vati­káni Múze­umok a Sixtus-ká­pol­ná­val, San Pietro in Vincoli-temp­lom, Colosseum, az ókori emlékek stb.

1. nap: Utazás
Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6.30-kor a Déli pá­lya­ud­vartól. Székesfe­hér­várról az autó­busz 7.30-kor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok - Nagy­ka­ni­zsa - Tornyi­szent­mik­lós - Maribor - Ljubljana - Mestre - Fer­ra­ra út­vo­na­lon. Szállás Bologna kör­nyé­kén, 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban (1 éj).
 
2. nap: Firenze
Utazás Firenzébe. A nap nagyobbik részét a re­ne­szánsz művészetek „főváro­sában" töltjük. A közös séta során látjuk a város fő ne­ve­zetes­sé­geit, melyek közül a leg­je­len­tő­sebbek: a híres kö­zép­ko­ri híd Pon­te Vecchio, a főtér a pompás kö­zép­ko­ri vá­ros­há­zával Palazzo Vecchio, a mo­nu­men­tá­lis szé­kes­egy­ház gyönyörű ha­rang­tor­nyá­val és a ke­resz­telő­ká­polná­val stb. A közös program után sza­bad­idő, illetve ide­gen­ve­ze­tőnkkel lehe­tő­ség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re. Délután to­vább­uta­zás az olasz főváros irányába, szál­lás Róma kör­nyé­kén, 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban (4 éj).
 
3. nap: Róma
Egész napos program az örök városban: Róma - Szent Péter-szé­kes­egy­ház, Vatikáni Múzeumok a Sixtus-ká­pol­ná­val, San Pietro in Vincoli-temp­lom, Co­los­se­um, az ókori emlékek stb.
 
4. nap: Tivoli (Hadrianus Villa), Róma
Délelőtt kirándulás a Róma melletti Tivoliba. Itt Hadrianus római császár palotaegyüttesének mo­nu­men­tá­lis romjait nézzük meg, amely ma az UNESCO vi­lág­örök­ség részét képezi (gyönyörű mediterrán kör­nye­zet). Délután folytatódik a római vá­ros­né­zés: Szent Pál-ba­zi­lika, Lateráni-bazilika, Szent lépcső stb.
 
5. nap: Róma
Délelőtt folytatjuk a római vá­ros­né­zést: Spanyol lép­cső, Trevi-kút, Piazza Navona, II. Viktor Emánuel em­lék­mű stb. Ezt követően sza­bad­idő, illetve ide­gen­ve­ze­tőnkkel lehe­tő­ség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re. Figyelem: Szilveszter este vacsora után az ér­dek­lő­dő­ket az iroda autó­busza beviszi Róma köz­pont­jába ide­gen­ve­ze­tőnkkel együtt, illetve éj­sza­ka 1-2 óra körül visszaindul a busz a szállodába.
 
6. nap: Siena
Búcsú Rómától, majd utazás észak felé. A nap során Toszkána egy kö­zép­kor­ból itt felejtett kisváro­sában, Sienában teszünk lá­to­ga­tást. Ez Olasz­or­szág leg­egy­sé­gesebb hangulatú kö­zép­ko­ri gótikus vá­ro­sa, ahol szinte minden épület műemlék. Ezek közül ki­emel­ke­dik a csodálatos ka­ted­rá­lis (tele mű­kin­csek­kel) és a világhírű gótikus vá­ros­háza ég­be­szö­kő tor­nyá­val a főtéren, mely Olasz­or­szág egyik leg­szebb kö­zép­ko­ri tere. Szállás Bologna kör­nyé­kén, 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban (1 éj).
 
7. nap: Hazautazás
Hazautazás a Ferrara - Mestre - Ljubljana - Tornyi­szent­mik­lós - Nagy­ka­ni­zsa - Siófok út­vo­na­lon. Ér­ke­zés Székesfe­hér­várra és Buda­pest­re az esti órákban.
 
Figyelem: Közép-Olasz­or­szág több váro­sában a turistabuszok alapesetben nem mehetnek a főbb látnivalók közelébe. Ezt utasaink számára úgy pró­bál­juk kényelmesebbé tenni, hogy a csoportnak Rómá­ban olyan behajtási engedélyt vásárolunk („B" típusú engedély), amellyel a busz behajthat a bel­vá­ros­ba, és a főbb látnivalók közelében meg tud állni. Ez ugyan kb. 2000 Ft-tal megnövelte a részvételi díjat, de így a római vá­ros­né­zések sokkal ké­nyel­me­sebbé válnak.
 
Részletekért és árakért kattintson!
Ár: 25.384 Ft/fő/éjtől
Küldd el email-ben Oszd meg Google+-on Nyomtasd ki a cikket

Hasonló szállások